100% գումարի վերադարձ

Պատվիրատուն իրավասու է վերադարձնել գնված բոլոր ապրանքները՝ առանց որևէ պատճառ նշելու, գնումը ստանալուց 2 օրվա ընթացքում և ստանալ ամբողջ գումարը(եթե պահպանված է ապրանքի պատշաճ տեսքը)։ 
 

Վերադարձի պայմաններ